Čistenie kanalizácie realizujeme pomocou silného prúdu vody (AquaJet) generovaného vysokotlakým čerpadlom s voliteľným tlakom až do niekoľko sto atmosfér. Táto technológia umožní okrem zpriechodnenia potrubia aj dokonalé vyčistenie potrubia od fekálií, kuchynských odpadov a ostatných nečistôt. Čistenie silným prúdom vody je účinné i v prípadoch, kedy ostatné mechanické metódy zlyhávajú.
     Okrem čistenia kanalizácie tlakom vody ponúkame i možnosť čistenia pomocou špeciálneho príslušenstva. Táto varianta umožňuje vyčistiť kanalizáciu od tvrdých vápenatých, betónových, asfaltových či iných usadenín. Pri použití špeciálnych fréz je technológia použiteľná na orezávanie koreňových balov narastených z hrdiel potrubia.

   KANALIZÁCIE
   VODOINŠTALÁCIE
   KÚRENÁRSKE PRÁCE